Free Joomla Modules

Dane kontaktowe

 Szkoła Montessori

Szkoła Montessori
ul. Przy Bramie Targowej 10

tel. 535-948-055
tel. 575-805-015

e-mail:

czynne:

pon. - pt. 7.30-17.00 

Trwa nabór uzupełniający w naszej szkole do klas 1-3, 4,5 zapraszamy tel. 535-948-055.

Przyjmiemy jednego ucznia ze spektrum autyzmu do klasy pierwszej. 
Szukamy nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do naszego zespołu.

RAMOWY PROGRAM LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI W SZKOLE MONTESSORI ELBLĄG

Półkolonia organizowana w dniach 05.08.2019 – 30.08.2019 pod hasłem Potrzebujemy radości!

Prawda, że to możliwe do wykonania?
Miejsce:

Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg, ul. Przy Bramie Targowej 10, tel 535948055

Cel główny:

Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku, budowanie siebie i samoakceptacja podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji miękkich, oraz kompetencji przyszłości jak selektywność informacji, samodyscyplina, samoregulacja, skuteczna komunikacja , wiedzy o świecie, nauka uważności na drugiego człowieka, środowisko naturalne i poznawanie jego specyficznych cech, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie oraz przestrzegania zasad i podejmowania decyzji służących bezpieczeństwu swojemu i innych.

 

IMG 20190429 144518 
Cele szczegółowe programu:
 • integracja grupy, budowanie atmosfery wspólnoty i zaufania: zabawy i zadania grupowe i indywidualne, gry sprawnościowe i rekreacyjne
 • educoaching- samopoznanie, budowanie siebie, rozwijanie umiejętności komunikacji oraz efektywnego i zgodnego współdziałania w grupie
 • poznawanie ciekawych miejsc w mieście i regionie
 • kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku: nauka pływania, taniec, turystyka piesza, gry zespołowe i indywidualne ( gry miejskie, leśne, piłka nożna, zabawy sportowe i rekreacyjne)
 • umiejętne korzystanie z terenów i urządzeń przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku- rozpalanie ogniska, zachowanie w kontakcie ze zwierzetami gospodarskimi
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zadań przedmiotowych oraz zabaw sportowych i rekreacyjnych
 • współworzenie i przestrzeganie zasad panujących w naszej społeczności higieny, ładu i porządku, zasad bezpieczeństwa obowiązujących miejscach pobytu
 • poznawanie przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu
 • rozwijanie twórczej wyobraźni i kreatywności poprzez udział w warsztatach plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, tanecznych, kulturowych, kulinarnych.
 Formy wypoczynku:
 • gry i zabawy sportowe
 • rekreacja nad morzem
 • nauka salsy
 • nauka gry w piłkę
 • formy teatralne
 • rajdy piesze, spacery, wycieczki
 • warsztaty rozwoju osobistego, w szczególności umiejętności komunikacyjnych.
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty plastyczne
 • spotkania z kulturą łacińską
 • spotkania z wakacyjną książką
 • gry towarzyskie, logiczne.

 

Zaplanowane wycieczki: dwie wycieczki do Białej Leśniczówki gospodarstwa i winnicy k. Kadyn – żywe lekcje przyrody podczas turnusu farmerskiego,

Stegna jednodniowa wycieczka nad morze i realizacja projektu LipDub podczas turnusu dziennikarskiego,

Wycieczka miejska lub pozamiejska do teatru/ inne formy teatralne podczas turnusu interkamp, wycieczka do ośrodka kultury w ramach turnusu kulturowego. Wycieczki miejskie.

Środki potrzebne do realizacji programu: różnorodny sprzęt sportowy, materiały do wykonywania prac plastycznych (farby, kredki, papier kolorowy i inne), gry planszowe, płyty z nagraniami muzycznymi, instrumenty muzyczne.

 

Ramowy plan dnia*:

8.00 - 9.00 – zbiórka, zajęcia integracyjne, gry i zabawy stolikowe oraz towarzyskie, warsztaty plastyczne.
9.00 - 9.30 – wspólne śniadanie tematyczne w zależności od turnusu- farmerskie, prasowe, meksykańskie, kreatywne śniadanie, przygotowywane przez dzieci .
9.30 - 10.30 – educoaching- Integracja, komunikacja, rozwój osobisty, kompetencje społeczne
10.30 - 11.00 – zajęcia tematyczne w grupach- praktyczne wykorzystanie educoachingu (żywe lekcje botaniki, zoologii, geografii, historii)
11.00 - 13.00 - wyjście na dwór (basen, boisko- wycieczki po najbliższej okolicy)
13.00 - 13.30 - obiad
13.30 - 14.30 - wakacyjny klub książki – przy sprzyjającej pogodzie na dworzu
14.30 - 15.30 – zajęcia praktyczne (rekreacyjno-sportowe, warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne intermedialne)

* w dniu wycieczek wyjazdowych w każdy piątek sniadanie odbywa się od 8.30-9.00, o godzinie 9.00 wyjeżadzamy na wycieczkę a wracamy o 15.00 na obiad wówczas o godzinie 12.00 jemy lunch na wycieczce.

*plan jest ramowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora

Przewidujemy 4 turnusy

 • farmerski 5-9 sierpnia 2019
 • dziennikarski i wycieczka nad morze gdzie nakręcimy lip dub- 12-14 sierpnia 2019 - turnus skrócony 350 zł
 • kulturowy 19-23 sierpnia
 • interkamp 26-30 sierpnia

Koszt jednego turnusu 430 zł

 

IMG 20190611 114506

Szczegółowy program tygodniowy na I turnus 5-9 sierpień 2019

POTRZEBUJEMY RADOŚCI!

ŻYCIE NA ZIEMI

05. 08. 2019r. PONIEDZIAŁEK „Poznajmy się”

8.00 - 9.00 - zbiórka uczestników, wspólne poznanie się kolonistów i opiekunów
9.00 - 9.30 - śniadanie
9.30 - 10.30 – ustalenie zasad bezpieczeństwa dzieci w trakcie zajęć półkolonijnychw szkole i poza nią, stworzenie kodeksu, oraz ustalenie dyżurów i poznanie planu dnia/ integracja, educoaching
10.30 - 11.30 – wyjazd do Białej Leśniczówki
11.30 - 13:00 – żywe lekcje przyrody – projekt farma, wprowadzenie
13.00 - 14.00 – lunch w czasie sprzyjającej pogody ognisko lub grill
14.00 - 14.30 - zajęcia praktyczne indywidualne zebranie materiałów do projektu
14.30 - 15.00 - powrót
15.00 - 15.30 - podwieczorek
15.30 - 16.00 – wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie, kalambury, zagadki.

 

06.08.2019r. WTOREK „Świat roślin”

8.00 - 9.00 – zbiórka uczestników, zabawy integracyjne
9.00 - 9.30 – śniadanie
9.30 - 10.30 – educoaching wprowadzenie do porozumienia bez przemocy, rozwiązywanie konfliktów cwiczenia, drama
10.30 - 11.30 - prezentacja wrażeniowa powstanie świata, stany skupienia, obieg wody, jak pojawiły się rośliny na ziemi? Prace praktyczne nad projektem farma
11.30 - 13.00 - wyjście na dwór, prace badawcze, obserwacja roślin, żywe lekcje przyrody, wyjście na plac fontann, na starówce
13.00 - 13.30 - obiad
13.30 - 14.30 - wakacyjny klub książki – przy sprzyjającej pogodzie na dworzu
14.30 - 15.00 – zajęcia praktyczne (sianie i sadzenie roślin na tarasie, wypełnienie karty obsewacji, podsumowaie dnia)
15.00 - 15.30 - Podwieczorek
15.30 - 16.30 – wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie, kalambury, zagadki.

 

07.08.2019r. ŚRODA „Świat zwierząt”

8.00 - 9.00 – zbiórka uczestników, zabawy integracyjne, przypomnienie zasad
9.00 - 9.30 – śniadanie
9.30 - 10.30 – educoaching ćwiczenia porozumienia bez przemocy, rozwiązywanie konfliktów cwiczenia na realnych problemach, drama
10.30 - 11.30 - prezentacja wrażeniowa pojawienie się zwierząt na ziemi, pięć królestw. Pierwsze rolnictwo i łowiectwo
11.30 - 13.00 - wyjście do schroniska, spacer z psami
13.00 - 13.30 - obiad
13.30 - 14.30 - wakacyjny klub książki – przy sprzyjającej pogodzie na dworzu
14.30 - 15.00 – zajęcia praktyczne (życie zwierząt na farmie- spotkanie z farmerem)
15.00 - 15.30 - podwieczorek
15.30 - 16.00 – wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie, kalambury, zagadki.

 

08.08.2019r. CZWARTEK „Po co człowiek na ziemi?”

8.00 - 9.00 – zbiórka uczestników, zabawy integracyjne i gry towarzyskie
9.00 - 9.30 – śniadanie
9.30 - 10.30 – educoaching praca z listą uczuć i potrzeb, zadania na cały dzień
10:30 - 11:30 – prezentacja wrażeniowa powstanie człowieka na ziemi, historia człowieka
11.30 - 13.00 - muzeum, warsztaty na dziedzińcu muzealnym pt. „podróż przez potrzeby ludzkie”
13.00 - 13.30 - obiad
13.30 - 14.30 - wakacyjny klub książki – przy sprzyjającej pogodzie na dworzu
14.30 - 15.30 – zajęcia praktyczne, plastyczne „po co warto żyć na ziemi”
15.00 - 15.30 - podwieczorek
15.30 - 16.00 – wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie, kalambury, zagadki.

 

09.08.2019r. PIĄTEK

8.00 - 9.00 - zbiórka uczestników
9.30 - 9.00 - śniadanie
9.00 - 9.10 – przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wycieczce
9.10 - 10.10 – wyjazd do Białej Leśniczówki
11:30 - 12:30 – żywe lekcje przyrody – projekt farma, podsumowanie projektu i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
12.30 - 13.30 –lunch/ obiad w czasie sprzyjającej pogody ognisko lub grill
13.30 - 14.30 - zajęcia praktyczne z gospodarzem na farmie, karmienie zwierząt, uprawa roślin, pochodznie produktów spożywczych, ekologia i zero waste w gospodarstwie,
14.30 - 15.00 - powrót
15.00 - 15.30 - Podwieczorek
15.30 - 16.00 – wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie, kalambury, zagadki.


 IMG 5913

PONIEDZIAŁEK 12.08.2019

8:00 - 9:00 zbiórka uczestników, wspólne poznanie się dzieci i opiekunów
9:00 - 9:30 śniadanie prasowe
9:30 - 10:00 ustalenie zasad bezpieczeństwa dzieci w trakcie zajęć półkolonijnych w szkole i poza nią, stworzenie kodeksu oraz ustalenie dyżurów i poznanie planu dnia
10:00 - 11:30 warsztaty dot dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego i radiowego - wprowadzenie do dziennikarstwa
11:30 - 12:00 II śniadanie
12:00 - 13:00 wyjście na dwór, prace badawcze dziennikarza, krótkie zajawki, wyjście na plac zabaw
13:00 - 13:30 obiad
13:30 - 15:00 ćwiczenia pracy przed kamerą, próby wypowiedzi, krótkie nagrania
15:00 - 15:30 podwieczorek
15:30 - 16:30 wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie

 

WTOREK 13.08

8:00 - 9:00 zbiórka uczestników, poznajmy się bliżej, przypomnienie zasad
9:00 - 9:30 śniadanie prasowe
9:30 - 11:30 lekcje dziennikarstwo a blogi, podobieństwa i różnice. Bloger, vloger jak zacząć, żeby szybko nie skończyć?
11:30 - 12:00 II śniadanie
12:00 - 13:00 wyjście na dwór, krótkie nagrania w plenerze, szukanie miejsc dobrych do nagrań
13:00 - 13:30 obiad
13:30 - 15:00 ćwiczenia pracy przed kamerą, próby montażu nagranego materiału
15:00 - 15:30 podwieczorek
15:30 - 16:30 wypoczynek na terenie szkoły, zabawy i gry towarzyskie

 

ŚRODA 14.08

8:00 - 9:00 zbiórka uczestników, zabawy integracyjne,
8:30 - 9:00 śniadanie i omówienie zasad bezpieczeństwa na wycieczce
9:00 - 15:00 wycieczka nad morze, a tam próby przeprowadzenia wywiadów, nagrania - wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy zdobytej podczas warsztatów

Szkoła Montessori
Statut | Cookies | Kontakt

ul. Przy Bramie Targowej 10
e-mail:
tel. 535-948-055
tel. 575-805-015

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd