Free Joomla Modules

Strefa rodzica

SPOSÓB W JAKI DZIECKO SIĘ UCZY, PRZESĄDZA O TYM  KIM BĘDZIE

Szkoła Montessori

Wrzesień 2015r.
Niepubliczna Szkoła Montessori w Elblągu , to pierwsza taka szkoła w województwie Warmińsko –Mazurskim.

TOŻSAMOŚĆ

Szkoła Świecka, wielokulturowa.

MISJA

Odpowiedzialność, interdyscyplinarność, społeczność.

WIZJA

Pragniemy być czołowym edukatorem dzieci prowadzącym nauczanie na najwyższym poziomie, z godnie z filozofią Marii Montessori, wspierane ogólnoświatowymi projektami.  Skupiamy się na rozwoju zainteresowań, samodzielności  i potrzebach dzieci. Wybierając metodę Montessori, nie pozostajemy w tyle, za nikim na świecie. W naszej szkole, nie będzie pracował ktoś, dla kogo nasze wartości i przekonania nie są ważne, bo chcemy odznaczać się ciągłym wzrostem i rozwojem.
Z absolutną sumiennością będziemy pamiętać o naszej odpowiedzialności i przyczyniać się do rozwoju bliskości i autonomii w naszym społeczeństwie. Będziemy przyczyniać się do zauważenia mniejszości narodowych, unikania dyskryminacji inności, oraz do ochrony środowiska naturalnego.

WARTOŚCI I PRZEKONANIA

Najwyższą wartością są nasze umiejętności i służenie dzieciom, by mogły one zostać autorami własnego sukcesu.
Przywiązujemy najwyższą wagę do moralności oraz uczciwości w kontaktach z innymi ludźmi i partnerami biznesowymi.
Ponosimy odpowiedzialność za jakość naszej pracy.
Przyszłość naszej szkoły opiera się bezpośrednio na wiedzy i pomysłowości, umiejętnościach, współdziałaniu i uczciwości- przywiązujemy do tych czynników najwyższą wagę, by wzrastać razem, kierujemy się zasadą win-win.

CELE

Działamy w sektorze, w którym chodzi o rozwój potencjału ludzkiego i optymalne warunki do rozwoju. Wszystkie nasze działania, musimy mierzyć pytaniem , czy zbliżamy się do tego celu.

CELE PODSTAWOWE PROGRAMU MONTESSORI

Samodzielność
Dobre nawyki uczenia się
Szacunek dla innych
Dobre maniery

CELE DODATKOWE

Chęć podejmowania ryzyka
Umiejętność rozwiązywania problemów
Umiejętność krytycznego myślenia
Kreatywność
Praca w zespole
Empatia

Co odróżnia szkołę Montessori od placówki konwencjonalnej?

Drastycznie różne misje i cele
Inna rola nauczyciela i rodzica
Inny program
Inne oczekiwania od dzieci
Inna rola dyrekcji
Rodzice czynnie włączają się w życie  placówki
Grupy mieszane wiekowo 6-9 lat, 9-12 lat, 12-15 lat
Dziecko realizuje program zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Dziecko samo poznaje i formułuje pojęcia
Dziecko ma tyle czasu na zadanie ile go potrzebuje
Dziecko samo wyznacza sobie tempo nauki i rozwija własne zainteresowania.
Dziecko zauważa własne błędy, dzięki informacji zwrotnej, dostarczonej przez materiał dydaktyczny.
Brak zadań domowych.
Dziecko może pracować w miejscu które samo wybierze, może się przemieszczać i rozmawiać kiedy chce (jednocześnie nie przeszkadzając innym przy pracy) praca w grupie jest dobrowolna.
Optymalny sposób nauczania,  stworzone mechanizmy tego co się dzieje w ciągu dnia oraz rozwiązywania problemów.
Program nauczania pozwalający zrozumieć rodzicom  filozofię Montessori.
Montessori jest dla wszystkich dzieci, lecz nie jest dla wszystkich rodziców.
Nauczyciel Montessori jest ogromnym autorytetem i dobrym trenerem, ma świetną relację z dziećmi.
Montessori nie jest tym samym dla wszystkich placówek, nazwa nie jest prawnie zastrzeżona zgodnie z wolą autorki metody, dlatego w Polskim Instytucie Montessori można potwierdzić autentyczność placówki.

ORGANIZACJA

Trzygodzinna praca własna (realizacja programu MEN) rano oraz dwugodzinna po południu.
kasy 24-ro osobowe, w klasie dwóch nauczycieli
Nauczyciel w naszej szkole może uczyć wyłącznie  po zdobyciu dyplomu w Polskim Instytucie Montessori .
Rozkład dnia jest dopasowywany do grupy, jednak dzień zawsze rozpoczyna trzygodzinna praca własna.
Szkoła jest czynna w godzinach od 7.30 do 18.00 w tych godzinach może przebywać w niej dziecko
W klasie znajduje  się  komplet materiału dydaktycznego.
Otoczenie w klasie jest przygotowane  do potrzeb grupy tak by wiodło do samodzielności
Przewaga lekcji indywidualnych z uczniem
Indywidualny tok nauczania każdego dziecka
Dzieci są uczone samodyscypliny, szacunku i pracy w zespole.
Cały program dzienny jest programem Montessori, zajęcia dodatkowe odbywają się w szkole już po programie dziennym  (do zajęć programowych włączony jest język angielski, gotowanie,  muzyka, zajęcia artystyczne)
Preferujemy dzieci z mniejszości narodowych
Pracujemy również z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

MONTESSORI TO SPOŁECZNOŚĆ ŚWIATOWA O TYCH SAMYCH POGLĄDACH.

Rodzic

W szkole Montessori rodzic jest bardzo ważny, dlatego poznaje zasady Montessori w zakresie nauczania oraz wychowania, oraz szerokie wsparcie. Oprócz zebrań i spotkań indywidualnych z wychowawcami, uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i wychowawczych przygotowanych przez szkołę oraz prezentacjach przygotowanych przez dzieci, ponieważ zależy nam na tym aby w sposób praktyczny i globalny wspierać ucznia.

Szkoła wspiera również edukatorów domowych.

Nauczyciel

Nauczyciel Montessori to wyjątkowa osoba, jest tłem do prezentacji,  poprzez, które uczy dzieci, to wymaga ogromnego dystansu i intelektu. Praca nauczyciela trwa osiem godzin i wymaga bardzo dużego wysiłku i pasji. Nauczyciel przygotowuje się do pracy zgodnie z poziomem zaangażowania dziecka, stwarza otoczenie, inspiruje i daje prawidłowe lekcje. Dopóki dziecko pracuje na swoim pełnym potencjale i nie jest gotowe iść dalej, bo nie rozumie pewnych pojęć, zadaniem nauczyciela jest poszukiwanie innej formy podania wiedzy lub czekanie na kolejną fazę rozwoju.
Ocena postępów dziecka.
Ocena może być wyłącznie opisowa i nie może zawierać porównań. Ocena powinna zawierać informacje ogólne  o uczniu, jego działaniu w grupie, aktywności i zainteresowaniach. Następnie ocena powinna zawierać informację o przedmiotach w formie zintegrowanej.

Portfolio

Najlepsze zdjęcia i osiągnięcia dziecko z nauczycielem zbierają w jednym segregatorze, następnie segregatory dzieci otrzymują na koniec etapu nauczania. Oprócz tego że segregator jest unikatową pamiątką, pokazuje postępy dziecka.

Dziecko

Przede wszystkim brak rywalizacji – zawdzięczamy go wychowaniu bez kar i nagród. Ponadto dzieci w szkole Montessori pracują na własnym potencjale i to właśnie dzięki temu w późniejszym życiu, nie mają trudności z tym, że są od innych w jakimś obszarze słabsze, wiedzą dlaczego tak jest i uznają to za naturalne, nie frustrują się, nie złoszczą, nie popadają w kompleksy, bo kładą nacisk na rozwój własnych zainteresowań, rywalizując z samym sobą, rozumieją kim są i w czym są dobrzy. Kieruje nimi wewnętrzna motywacja, uczą się mechanizmów współpracy i samokontroli, stają się samowystarczalne emocjonalnie.

SUKCES DZIECKA NIE JEST SUKCESEM NAUCZYCIELA

Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"
Statut | Cookies | Kontakt

Oddział Elbląg | tel. 535-948-055
ul. Podgórna 12 | 82-300 Elbląg
e-mail:

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej

DMC Firewall is a Joomla Security extension!